CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ
 • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
 • Luôn tìm kiếm cơ hội phát triển cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh.
 • Luôn quan tâm, hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả hai bên cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Thường xuyên chia sẻ thông tin về sản phẩm và hỗ trợ kịp thời.
 • Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.
 • Phân đoạn rõ ràng thị trường, khu vực, tránh sự cạnh tranh giữa các đại lý.
 • Cam kết bảo vệ tối đa trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM ĐẠI LÝ:
 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp.
 • Nghành nghề kinh doanh phù hợp với sản phẩm dụng cụ cầm tay WANCHI.
 • Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • Kế hoạch kinh doanh và phân phối sản phẩm WANCHI tại thị trường đăng ký đại lý.
 • Cam kết doanh số theo từng tháng/quý/năm.
CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH:
Chiết khấu mua hàng định kỳ:
– Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của WANCHI
– Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.
– Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ WANCHI cho Quý đại lý.
– Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách thưởng quý, năm khi đạt doanh số quý, năm theo quy định của đại diện WANCHI.
Chính sách giá, bảo vệ giá:
–  Giá mua hàng:
+ Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng
chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.
+ Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý
đại lý trên thị trường.
–  Bảo vệ giá:
+ Trong trường hợp WANCHI tăng giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại đang còn tồn trong kho.
+ Việc bảo vệ giá chỉ áp dụng cho các mặt hàng có hóa đơn nhập hàng và phiếu bảo hành từ đại diện của WANCHI trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo tăng giá.
Hợp đồng nguyên tắc và công nợ:
–  Hợp đồng nguyên tắc: Sau khi hai bên ký HĐNT, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của WANCHI, được hưởng các chính sách dành cho đại lý của WANCHI
–  Công nợ mua hàng:
– Quý đại lý kí quỹ với số tiền tuỳ thuộc vào nhu cầu kinh doanh của đại lý.
– Trên cơ sở đó Quý đại lý sẽ được hưởng hạn mức với thời hạn công nợ tối đa là 30 ngày.
– Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách công nợ.